Onderdeel van

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl
0

Oscar legde een stevige basis voor optimale projectcontrol bij een waterschap

KlantcaseFinance / 18-03-2019

Oscar legde een stevige basis voor optimale projectcontrol bij een waterschap

Oscar van Dongen werkt ruim 13 jaar bij EIFFEL als consultant finance. Hij zet zijn energie met name in bij non-profitorganisaties en bij de overheid. Bij één van de Nederlandse hoogheemraadschappen legde hij een stevige basis voor een optimale projectcontrol van een hoogwaterbeschermingsproject. “Je bereikt meer door niet direct de vraag van je klant te beantwoorden, maar eerst de vraag achter de vraag te doorgronden.”

Over de klant

Een waterschap of hoogheemraadschap werkt voor de burger en is het oudste democratisch orgaan. De waterschappen zorgen samen voor droge voeten en schoon water door de waterveiligheid binnen hun verzorgingsgebied te bewaken. Daarvoor voeren ze projecten uit op het gebied van drinkwater en dijkbewaking en -versterking.

De landelijke overheid werkt samen met de waterschappen om de veiligheid van onze dijken voor de lange termijn zeker te stellen. Hiervoor moeten de dijken op voldoende hoogte blijven. Zeker omdat door de global warming de waterspiegel en het weer verandert. Een waterschap kijkt niet op termijn van 2, 5 of 10 jaar vooruit, maar op termijn van 50 tot 100 jaar. Ze investeren in de veiligheid door de dijken op hoogte en sterk te houden.

Periodiek vindt een zogenaamde schouw van de dijken plaats. Dan wordt gekeken of de dijken nog aan de kwaliteitseisen voldoen voor nu en in de toekomst. Dit kan betekenen dat een dijk voor de langere termijn moet worden verstevigd. Binnen het hoogheemraadschap waar ik mijn opdracht mocht uitvoeren, was dat het geval: ruim 10 km dijk moest worden verstevigd om ook in de toekomst het predicaat ‘veilige dijk’ te krijgen. Deze dijkversterking werd projectmatig aangepakt.

Als mentor binnen EIFFEL moedig ik junioren aan uniek te zijn.

Betere control over projecten

Het hoogheemraadschap vroeg EIFFEL om een expert die de concerncontroller kon ondersteunen bij het uitvoeren van projectcontrol op dit project. Om een beeld te krijgen van hoe het project er voor stond, hoe de control tot nu toe was ingericht en waar de leerpunten zaten, stelde ik voor om te beginnen met een nulmeting op projectcontrol.

Allereerst heb ik de omgeving van het project in kaart gebracht door middel van deskresearch en interviews. Daarna heb ik het project zelf onderzocht. Vervolgens heb ik beschreven hoe het project in mijn visie moest worden vormgegeven om optimaal in control te blijven. Daarbij heb ik de algemene financiële regelgeving gekoppeld aan de praktijk binnen het hoogheemraadschap. Deze nulmeting heb ik in de vorm van een rapportage opgeleverd aan het hoogheemraadschap. Het is nu aan het waterschap om alle aanbevelingen uit de nulmeting door te voeren.

Waar ik trots op ben? Dat ik de organisatie heb kunnen overtuigen van het belang van optimale projectcontrol en dat ik een concreet product heb opgeleverd waarmee mijn klant verder kan: een mooi rapport met praktische aanbevelingen voor het verbeteren van de projectcontrol. Er ligt nu een stevige basis. Dus zodra de juiste persoon aan boord is, kunnen ze echt meters gaan maken met de uitvoering.

Eerst de vraag achter de vraag doorgronden. Dan laat je zien dat je de wereld van je klant begrijpt.

De vraag achter de vraag doorgronden

In de projecten die ik door de jaren heen heb mogen uitvoeren, bleek telkens weer dat je meer bereikt als je eerst de vraag achter de vraag probeert te doorgronden. Klantgerichtheid betekent niet je haasten om zo snel mogelijk de vraag van de klant te beantwoorden, maar eerst bekijken of er nog meer te winnen valt. Dan voeg je echt waarde toe, door te laten zien dat je de wereld van je klant begrijpt.

In het geval van het hoogheemraadschap vroeg de opdrachtgever om coaching. Maar dan moet je wel eerst weten waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Als je in de auto stapt, zoek je toch niet alleen op waar je naartoe wilt maar ook hoe je daar vanaf je huidige locatie komt?

Dit zie ik ook vaak bij de trainees en junioren waarvan ik de mentor ben. Ik moedig ze daarom altijd aan om uniek te zijn. Hun blik breder te richten, ook buiten hun eigen werkveld te kijken. Zich te verwonderen over hoe dingen gaan – zowel bij hun opdrachtgever als binnen EIFFEL - en zich af te vragen of het misschien ook anders kan.