Onderdeel van

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl
0

Martijn: “De uitdaging zit voor mij in de balans tussen beleid en mensenwerk”

Blog / 08-05-2023

De historische binnenstad van Amsterdam heeft kwetsbare kademuren. De gemeente heeft 200 kilometer in de scope van het programma om te renoveren en trekt er 20 jaar voor uit om te onderzoeken, herstellen en vernieuwen. Martijn Scheerder is als omgevingsmanager via EIFFEL Projects verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement voor 5 kademuurvernieuwingsprojecten die onderdeel zijn van het Programma Bruggen en Kademuren van de gemeente Amsterdam. 

Kademuur- en maaiveldvernieuwing

Het vernieuwen van kademuren in een zeer drukbevolkte stad is een uitdaging an sich, maar volgens Martijn zit de grootste uitdaging in het maaiveld. “De kademuurvernieuwing is constructiewerk en daar doen techneuten hun ding. Het is complex, maar inmiddels min of meer een routineklus. De uitdaging zit ‘m vooral in de ruimte tussen de kade en de gevels, waar veel functies per vierkante meter om de ruimte vechten. Je hebt daar met mensen te maken, die een beroep doen op de veiligheid en bereikbaarheid. Soms moeten we wegen afsluiten of bomen kappen. Wat voor de gemeente ook geen gewenste situatie is.”

“Het liefst halen we straten eruit en leggen we ze weer net zo terug als we klaar zijn, maar de laatste jaren zijn de richtlijnen behoorlijk veranderd. We hebben te maken met minimale wegbreedtes, andere materialen en nieuwere wet- en regelgeving. Volgens nieuw beleid mag haaks parkeren niet meer, waardoor we met langsparkeren minder parkeerplaatsen kunnen terugleggen. Dit zorgt uiteraard voor emoties bij bewoners, want die kunnen hun auto niet meer voor de deur kwijt.” 

Essentiële woonbootverplaatsingen

Deze complexiteit vindt Martijn interessant. “Oplossingen zoeken, ondanks dat je soms in de spagaat zit, is een fantastische bezigheid. Die spagaat heeft in dit project een centrale positie, want je hebt te maken met een veiligheidsissue. Als je de kademuren niet vervangt dan onstaat er een onveilige situatie, dus er zit enige tijdsdruk achter. De gevoeligheden vragen juist om zorgvuldigheid en daar is tijd voor nodig; die belangen botsen.” 

“Naast de kademuur- en maaiveldvernieuwing heb ik de afgelopen twee jaar ook gewerkt aan woonbootverplaatsingen. Dit is ingewikkelder dan het klinkt, want je hebt te maken met lage bruggen, te hoge stuurhutten en woningen van mensen. We hebben de komende twee jaar nog zo’n 200 woonbootverplaatsingen voor de boeg. Dat we nu een aantal succesvolle verplaatsingen achter de rug hebben, geeft ons de tools om dit in de toekomst efficiënter aan te pakken.”

De focus ligt volgens Martijn op het optimaliseren van de werkwijze. “Het is een cyclisch proces, want als we achteraan klaar zijn, dan kunnen we vooraan weer opnieuw beginnen. We zijn nu zo’n vijf jaar op stoom en werken vooral aan de grote achterstand. Doordat er ook bezuinigd moet worden, moeten we innovatief te werk gaan en zorgen dat we bezuinigen op de gebruikte materialen en werkwijzen. We hebben nu een efficiënte workflow te pakken, dus ik kijk uit naar de toekomstige mijlpalen.”