Onderdeel van

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl
0

Erwin Janssen: "Zolang er mogelijkheden zijn, krijg je die ook!"

Blog / 14-08-2023

Erwin is zes jaar geleden bij Palladio (nu: EIFFEL Projects) begonnen in het expertiseveld finance en doet nu ook risicomanagement op grote projecten.

Hoe ben je bij Palladio terechtgekomen?

"Ik was zzp'er en werkte veel thuis, wat nogal een eenzame ervaring was. Ik wilde graag in een team met collega's werken. Zo kwam ik via mijn netwerk in contact met Palladio. Destijds bestond het bedrijf uit 20-30 mensen, en ze hadden de ambitie om groter te worden en meer impact te maken. In september 2017 ben ik gestart bij het project Regiotram in Utrecht."

Welke functie vervul je binnen EIFFEL Projects? 

"Ik houd me voornamelijk bezig met het in kaart brengen van de te verwachten uitgaven voor de komende jaren binnen een project. We kijken of dit juist is en bepalen of het binnen het budget en de vastgestelde scope past. Dat is het financiële aspect. Daarnaast werk ik samen met een projectteam in het expertiseveld risicomanagement. Waarbij we de risico's en kansen identificeren, de oorzaken en gevolgen in kaart brengen, de strategie bepalen wat betreft de beheersing en scenario’s bespreken. Mijn rol is om te adviseren, ondersteunen en te prikkelen... Daar ligt mijn focus."

Hoe ziet jouw huidige opdracht/project eruit? 

"Voor het project A16 voer ik financieel- en risicomanagement uit en voor het project de Blankenburgverbinding alleen financieel management. Dit zijn twee grote DBFM-contracten waar wij voor Rijkswaterstaat de projectbeheersing uitvoeren. Beide projecten zijn in volle uitvoering en gaan we voorzichtig al kijken naar oplevering en overdracht (de afronding). De Blankenburgverbinding zou naar verwachting eind 2024 open moeten zijn en de A16 eind 2025."

Waar ben je trots op? 

"Bij de A16 ben ik al 3 jaar betrokken bij het financieel management, het risicomanagement heb ik in april 2023 overgenomen van een nu ex-collega. Bij de Blankenburgverbinding werk ik sinds 1 januari 2023.’’

"Ik ben er trots op dat we voor het project de Blankenburgverbinding nu een stabiele prognose hebben, waarin we precies weten wat wel en niet is meegenomen. Vragen kunnen snel worden beantwoord. Voor het A16 project ben ik trots op de stappen die we zetten om het risicomanagement naar een hoger niveau te tillen. We werken eraan om het dossier scherper te krijgen en meer focus aan te brengen. Wat zijn nu de echte risico's waar we voor staan... Hoewel we nog geen harde successen hebben behaald, zijn we wel op de goede weg."

EIFFEL Projects en kennisdeling

Er is sprake van twee soorten kennisdeling.
Projectgerelateerde kennisdeling: ‘’ Bij het project de Blankenburgverbinding en het project A16 werk je bijvoorbeeld met 5/6 collega's van EIFFEL Projects. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de projectbeheersing. Waarbij we werken vanuit de verschillende disciplines zoals kwaliteitsmanagement, risicobeheer, planningsmanagement en finance. Dit doen we als team, en binnen het team delen we kennis over wat er in het project gebeurt en hoe dit impact heeft op ons werk.’’

Kennisdeling in de vorm van kennisgroepen: ‘’Kennisdeling via kennisgroepen binnen EIFFEL Projects, die meer vakinhoudelijk van aard zijn. Elke discipline heeft een vakgroep of kennisgroep, waarin collega's sparren over specifieke onderwerpen. Binnen EIFFEL Projects zijn er dus verschillende manieren om kennis te delen en op te doen."

In hoeverre is er ruimte om je te verdiepen in andere expertises binnen Integraal Projectmanagement? 

"Ik ben begonnen als financemanager, maar uiteindelijk ben ik me ook gaan bezighouden met risicomanagement. Mijn expertise ligt op het gebied van finance, maar ik zie mezelf meer als een generalist. Zo vind ik het ook van belang dat iedereen die betrokken is bij projectbeheersing ook affiniteit heeft met planning. Tijd is één van de belangrijkste factoren in een project. Het draait om tijd, geld en kwaliteit. Daarbinnen moet de scope gerealiseerd worden."

"Er is ruimte om je te verdiepen in een vakgebied en daar een specialist in te worden, maar je wordt zeker niet beperkt tot maar één vakgebied. Op een gegeven moment moet je jezelf blijven ontwikkelen, en die ruimte is er. Zolang de mogelijkheden er zijn, krijg je die zeker bij EIFFEL Projects."

Wat vind je waardevol aan het werk dat je momenteel verricht vanuit EIFFEL Projects? 

"Het is waardevol dat we stabiliteit en voorspelbaarheid brengen in de verschillende projectbeheersingsaspecten. Elk project is anders en elke organisatie heeft zijn eigen normen en waarden. Het is belangrijk dat je daarmee vertrouwd raakt en samen met anderen werkt aan de ontwikkeling van het project. In mijn vakgebied binnen EIFFEL Projects kom je niet als individu op een project, maar als team."