Onderdeel van

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl
0

Robin: “Dit project is complex en dat spreekt mij juist enorm aan”

Blog / 21-03-2023

Robin Siebel heeft enkele jaren als adviseur gebieds- en natuurontwikkeling bij de provincie Utrecht gewerkt. Via EIFFEL Projects is hij werkzaam geweest voor het unieke project ‘Woonwijk Vliegbasis Soesterberg’. Hij was betrokken als adviseur openbare ruimte bij dit project, waarbij hij zich bezighield met de aansturing van de voorbereiding en uitvoering. Zijn functie bestond uit uiteenlopende taken, zoals het laten uitvoeren van bodem-, archeologische en ecologische onderzoeken, inrichting van de openbare ruimte, het opstellen van aannemerscontracten, het verzorgen van vergunningaanvragen en het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten.

Een woonomgeving in vorming

Het project was gericht op het bouwrijp maken van de grond langs de zuidrand van de voormalige vliegbasis. Realisatie van een woonomgeving, met behoud van de verkeerstoren en de rollerbaan als drager van de cultuurhistorie, was de voornaamste doelstelling. De toekomstige natuurinclusieve wijk ligt in twee gemeenten, aan de rand van een natuur- en recreatiegebied. Grenzen tussen tuin, bos, huis en heide vervagen, maar dit is niet eenvoudig te realiseren. 

De uitdaging zat volgens Robin met name in de complexiteit van het project: “Het afstemmen met de stakeholders is ingewikkeld, omdat bijvoorbeeld elke gemeente zijn eigen beheergebied heeft. Denk aan het rioleringsstelsel, de afvalinzameling of het toewijzen van straatnamen. Voor het inpassen van een woonwijk aan de rand van een natuurgebied is het werken met de wet Natuurbescherming een uitdaging. Hierbij is afstemmen met Utrechts Landschap, de beheerder van het gebied en samenwerkingspartner essentieel.”

Nog steeds een student van het vak

Het bijzondere is volgens Robin dat hij, ondanks zijn jarenlange ervaring in de gebiedsontwikkeling, toch weer nieuwe dingen leerde. “Ik dook in de wereld van de veldleeuwerik, omdat we die willen en moeten beschermen. Het lastige is echter dat je de natuur niet kan plannen, dus het ene jaar heb je de veldleeuwerik in overvloed, terwijl je het jaar erna hem nauwelijks ziet. Of de afname van de soort komt door menselijk handelen of door ontwikkelingen in de biodiversiteit is moeilijk meetbaar. Vooral tegenstanders van de bouw vinden in de wet Natuurbescherming voldoende aanknopingspunten om projecten voor jaren te vertragen. Ergens tussen al die variabelen moet je een gedragen oplossing vinden, die recht doet aan ieders belangen.”

Hoe verder… 

Het project verkeert nog steeds in de voorbereidingsfase, maar Robin schat in dat de woonwijk binnen vijf jaar gerealiseerd is. “We hebben samen met beide gemeentes gewerkt aan een Handboek Inrichtingsprincipes, wat gebaseerd is op het stedenbouwkundig plan. Ook is de opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten al voor een deel uitgevoerd. De ontheffing van de wet op de natuurbescherming is verleend, maar er loopt nog een gerechtelijke procedure.”