Onderdeel van

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl
0

Know Your Customer bij een grootbank: criminaliteit buiten de deur houden én werken aan een goede klantrelatie

KlantcaseFinance / 14-05-2019

Pleunie Thoonen en Mischa van den Broeck zijn vanuit EIFFEL betrokken bij de Customer Due Diligence (CDD)-pilot voor een Nederlandse grootbank. Pleunie als jurist op het vlak van CDD. En Mischa als business manager. Zij vertellen waarom Know Your Customer (KYC) meer is dan criminaliteit buiten de deur houden; namelijk ook werken aan een goede klantrelatie. Hoe ze de bank hiermee helpen. Welke ontwikkelingen ze zien op dit gebied. En waar ze trots op zijn.

Verdachte transacties signaleren en risicoprofiel bepalen

Mischa: “Als bank wil je het financiële systeem gezond en integer houden. En criminele praktijken als witwassen en financiering van schimmige activiteiten weren. Daarom vervullen banken de rol van poortwachter: door middel van CDD-onderzoek kunnen ze het risicoprofiel van een klant bepalen en signalen van afwijkende transactiepatronen beter en eerder oppakken. Ze controleren wie naar binnen wil (client filtering) en zorgen dat wie eenmaal binnen is zich op een integere manier gedraagt (client monitoring). Zijn er veel transacties met een verdacht patroon, dan is dit een belangrijk signaal om verder onderzoek te doen.”

Pleunie: “Bij onze opdrachtgever is het KYC-centrum een aparte divisie waar alle analisten bij elkaar zitten. Zij doen de onderzoeken. Maar de echte bankiers, de Client Owners, zijn de eindverantwoordelijken.
Mijn EIFFEL-collega’s en ik zijn bezig met een pilot waarin wij de schakel vormen tussen de analisten en de bankiers. Een nieuw experiment met een team dat zorgt voor optimalisatie van processen én tegelijkertijd werkt aan een betere klantrelatie. Wij houden ons niet alleen bezig met de onderzoeken zelf, maar we doen ook een belangrijk deel van de voorbereidingen. En we voorzien de bankiers van alle benodigde informatie om hun klant op een integere en respectvolle manier uit te leggen waarom dit onderzoek nodig is. Met de juiste mate van empathisch vermogen en organisatiesensitiviteit kun je hiermee heel veel bereiken.”

Werken aan een goede verstandhouding

Pleunie: “Ook al zijn bedrijven al 30 jaar klant van de bank, toch moeten we periodiek en op basis van signalen CDD onderzoek doen. Dan is het zeer belangrijk om ook oog te hebben voor de goede verstandhouding. Een risicobeoordeling is verplicht, maar vaak moeilijk te maken. Want in veel gevallen heb je onvoldoende informatie om tot een goed afgewogen oordeel te komen. Dan moet je toch iets zeggen over het risico en extra onderzoek doen als het risico hoog is. Ook als een klant betrouwbaar is. Dat is voor klanten soms lastig te verteren.”

“Wat het uitvoeren van CDD-onderzoek ook ingewikkeld maakt, is dat elke bank het op zijn eigen manier implementeert. Ben je als bedrijf klant bij meerdere banken, met elk hun eigen onderzoeksmethode, dan kost het aanleveren van de gevraagde informatie je veel tijd en energie. Sommige bedrijven moeten er zelfs speciaal iemand voor in dienst nemen. Bovendien kan de uitkomst bij de diverse banken ook nog eens verschillen. Nóg een argument om naast het onderzoek te blijven werken aan een goede verstandhouding.”

De integriteit helpen vergroten met menskracht en tooling

Pleunie: “Ik ben er trots op dat we kunnen meewerken aan het vergroten van de integriteit van een bank. Door onderzoek te doen, ons af te vragen wat er nou precies gebeurt. En veel oog te hebben voor de maatschappelijke taak van de bank.”

Mischa: “Dat we bij EIFFEL ondersteuning kunnen bieden in de vorm van menskracht., daar ben ik trots op. Zo helpen we de bank om effectiever en én efficiënter te doen wat hij moet doen. Om de verstandhouding met de klant optimaal te houden. En bij te dragen aan een integer financieel stelsel.”

Groei van het risicobewustzijn bij bedrijven

Mischa: “De vraag naar CDD-analisten neemt steeds verder toe. Dat komt enerzijds doordat de processen om criminaliteit buiten de deur te houden nog niet op orde zijn. Er kunnen nog steeds rotte appels binnenkomen. Aan de andere kant wordt er voortdurend nieuwe wet- en regelgeving bedacht die betrekking heeft op klanten die binnenkomen, maar ook op klanten die al binnen zijn.”

Pleunie: “Compliance is sterk in opkomst, je kunt het niet meer wegdenken. Het ontwikkelt zich tot de nieuwe standaard. Vergelijk het met duurzaamheidseisen voor bedrijven: een aantal jaren geleden werden deze nog gezien als vooruitstrevend en anders, en nu is het logisch en meer normaal geworden om ernaar te kijken. Ik zie bij steeds meer bedrijven het ‘risicobewustzijn’ groeien; nu zijn er veel bedrijven die nog niets aan compliance doen, en over 10 jaar weten we niet beter.”

Meer vraag naar speurneuzen

Mischa: “Bij EIFFEL richten we ons primair op de menskant. Door juristen en financials (hbo én wo) te zoeken die het leuk vinden om met waarheidsvinding bezig te zijn en te groeien in de rol van expert. Een casus in te duiken en erachter te komen wat er is gebeurd. Echte speurneuzen die alles tot de bodem uitzoeken. En niet bang zijn om hun mening te geven en te verdedigen, ook al zijn de uitkomsten van het onderzoek soms confronterend.”

“Daarnaast zijn we bezig met het doorontwikkelen van tools die ons helpen met het analyseren van bijvoorbeeld internet, deepweb en darkweb (een KYC-radar). Hoe meer we geautomatiseerd kunnen gaan werken, des te sneller onderzoeken kunnen worden afgerond. Ik verwacht dat we de komende tijd op dit gebied een grote sprong voorwaarts kunnen maken. Een bijkomend voordeel is dat we het werk van analisten daarmee ook leuker maken, want van handmatig bronnen doorzoeken verschuift de focus steeds meer naar analyses maken en oordeelvormen.”