Onderdeel van

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl
0

Sophie Koop hielp een zorgstichting een Servicepunt opzetten: “Door dingen visueel te maken, houd je ze onder de aandacht.”

KlantcaseProcess / 06-04-2019

Sophie Koop, Consultant Process bij EIFFEL, hielp een stichting voor jeugdzorg als kwartiermaker met het opzetten van een Servicepunt. “De nieuwe manier van werken levend houden is net zo’n grote uitdaging als mensen meekrijgen met een verandering. Door dingen visueel te maken, houd je ze onder de aandacht.”

De vraag van de opdrachtgever

Een paar jaar geleden heeft de stichting een reorganisatie doorgevoerd. Een project wat daarbij bleef liggen, was het opzetten van een Servicepunt. Behalve het fysiek opzetten hiervan, was ook een cultuurverandering nodig: autonomie en klantgerichtheid moesten centraal komen te staan door medewerkers te stimuleren meer dingen zelf te doen en hun werk zelfstandiger uit te voeren. EIFFEL kreeg de vraag of er een procesbegeleider beschikbaar was die dit op een opbouwende manier kon aanvliegen en de taken en verantwoordelijkheden kon vormgeven. Hierbij viel de keuze op Sophie. Als één van de vier Eiffelaars binnen de stichting mocht zij de kar trekken om het Servicepunt van de grond te krijgen. In eerste instantie voor 3,5 dag per week, later zelfs 4.

Sophie ging voortvarend te werk met behulp van de Lean-methodiek. Alle betrokken medewerkers kregen van haar een Yellow Belt training en leerden zo het Lean-basisgedachtengoed aan: een can-do mentaliteit waarbij klantgerichtheid altijd voorop staat, maar wel met zo min mogelijk verspilling. Dit bracht ook een stukje cultuurverandering met zich mee; het continu blijven verbeteren werd één van de basispijlers van de organisatie.

Ik ben trots op het vertrouwen dat ik heb gekregen van de organisatie om te zorgen dat het project er ook echt ging komen.

Trots op het vertrouwen van de organisatie

“De afdeling is begin maart live gegaan. Als ik kijk wat we in drie maanden tijd hebben neergezet, dan ben ik heel trots! En nu komt de uitdaging nog om de nieuwe manier van werken levend te houden, te borgen. Daarom ben ik nu bezig met de overdracht aan de nieuwe Coördinator Servicepunt. Zij komt uit de consultancy en heeft ook Lean-ervaring. Dus ze snapt direct welke verandering is ingezet en kan meteen aanhaken. Samen leggen we een goede basis waarop de ontwikkelingen kunnen blijven doorgaan.”

“Waar ik nog meer trots op ben? Dat we het doel dat er al die tijd al was, nu daadwerkelijk hebben bereikt. Dat ik mensen mee heb kunnen nemen in verandering. Dat ze de organisatieverandering echt eigen hebben gemaakt. Zij moeten de verandering immers dragen. En bovenal: dat ik het vertrouwen van de organisatie en haar medewerkers heb gekregen om te zorgen dat dit project er echt ging komen. Daarvoor heb ik in het begin veel, heel veel moeten zaaien. Maar het resultaat dat we uiteindelijk hebben geoogst, maakt alles meer dan goed.”

“Wat ik de organisatie meegeef? Ik heb bewust heel veel visueel gemaakt: een dagstart-bord, een ‘Wall of Overbodige Formulieren’ tegen de paarse krokodil – deze geeft veel stof om over te discussiëren. Want door dingen visueel te maken, houd je het onder de aandacht. En blijft het leven.”

Mijn ambities waarmaken bij EIFFEL

“Ik ben mijn loopbaan begonnen als verpleegkundige, maar al snel ontstond bij mij de wens om mijn zorgervaring in de breedte op te bouwen en meer aspecten van de zorg te leren kennen. Daarom heb ik bewust nog een bestuurskunde-opleiding gevolgd. Mijn ambitie was om uiteindelijk als zorgmanager aan de slag te gaan en de werelden van management, bedrijfsvoering en zorgpraktijk bij elkaar te brengen in de juiste verhouding. Bij EIFFEL kan ik mijn ambities waarmaken.”

Ik zie EIFFEL als een soort snoepwinkel: je kunt jezelf gigantisch overeten, omdat er zoveel mogelijkheden zijn. De kunst is dus om duidelijke keuzes te maken.

“Inmiddels ben ik binnen EIFFEL ook mentor, ik begeleid trainees en help ze op weg in het werkende leven. Ik denk onder meer met ze mee in opdrachten en spring voor ze in bres indien nodig. En ik geef cursussen, zoals de training Bedrijfsvoering en Zorgpraktijk. Zo help ik met mijn ervaring weer nieuwe collega’s op weg.”