Onderdeel van

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl
0

“Uitvinden waar de klant wakker van ligt en hoe we kunnen helpen”

Klaas onderzoekt de voortgang van duurzaamheid binnen gemeenten

Duurzaamheid staat met stip bovenaan de politieke agenda. De Nederlandse regering heeft de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties omarmd. Klaas Kelly, Consultant Gemeenten bij EIFFEL, verbaasde zich over het feit dat hij daarvan zo weinig terugziet bij gemeenten. Daarom startte hij een onderzoek naar duurzaamheid bij alle gemeenten van Nederland. Een initiatief dat door EIFFEL van harte toegejuicht wordt.

Ruimte om je eigen ideeën uit te werken

Ik werk al negen jaar bij EIFFEL. Van huis uit ben ik jurist, maar ik ben doorgegroeid naar de bedrijfsvoeringskant. Uiteindelijk heb ik de stap naar de proceskant gemaakt. Daar houd ik me als projectleider bezig met projecten bij gemeenten, met name op het gebied van complexe bedrijfsvoering, samenwerking tussen gemeenten, opzetten of samenvoegen van afdelingen, en het verbeteren van de effectiviteit van beleid en subsidies. Datagedreven werken wordt hierbij steeds belangrijker.

Wat mij erg aanspreekt aan werken bij EIFFEL is dat je binnen bepaalde kaders veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgt om je eigen ideeën op te pakken en verder uit te werken. Te doen waar je energie van krijgt. Zo zat ik me al enige tijd te verbazen over het feit dat diverse gemeenten heel ambitieus zijn op het gebied van duurzaamheid, maar er nog zo weinig voortgang zichtbaar is. Wat is er gebeurd met de punten uit het VN-akkoord? Hoe zijn deze vertaald naar de verschillende programmabegrotingen en budgetten? Hoe wordt hierop gestuurd en verantwoording over afgelegd? Ik sprak hierover ook met collega’s en al pratende ontstond het idee om dit te gaan onderzoeken.

Voortgang van de duurzaamheid binnen gemeenten

Ik bedacht dat, met alle data die worden bijgehouden, het voor gemeenten toch mogelijk moet zijn om meer achtergrondinformatie te verkrijgen. Meer inzicht in waar ze nu staan en wat het effect is als bepaalde acties worden uitgezet. Ook op het gebied van duurzaamheid. Vanuit het Rijk is aan de Nederlandse gemeenten een handboek beschikbaar gesteld met de 17 sustainabilitydoelen, uitgewerkt in 169 subdoelen en 244 indicatoren. Duurzaamheid is daarbij veel meer dan alleen CO2 of energie.
Dit handboek is heel concreet, maar ik zie nog maar weinig stappen. Wel is er onlangs een rapport verschenen met als belangrijkste conclusie dat de Nederlandse bevolking heel erg kijkt naar de overheid voor de volgende stap in duurzaamheid. Die overheid spreekt met mooie woorden, maar tastbare acties en resultaten zijn onvoldoende zichtbaar.

Bij EIFFEL zagen ze het nut van mijn onderzoek absoluut. Dat het heel goed aansluit op de actualiteit en de omgeving waarin EIFFEL zich beweegt. En sterker nog: dat het ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan de diensten die we aan gemeenten leveren. Daarom mocht ik aan de slag met het onderzoek op papier zetten, concreet te maken en uit te voeren.

De onderzoeksvragen formuleerde ik als volgt:

  • Weten gemeenten waar ze nu staan op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (inzicht)?
  • Zijn de (sub)doelstellingen opgenomen in de programmabegrotingen (transparantie)?
  • Is de bijdrage van een gemeente tastbaar in de vorm van resultaat op (één van) de 17 doelen?
  • Zo nee: waarom niet?
  • Wat zijn eventuele belemmeringen, en hoe kunnen we die wegnemen?

De onderzoeksopzet heb ik met een collega getest. De volgende stap is om met tien collega’s in één week tijd alle programmabegrotingen langs te lopen. Eind maart willen we dan de momentopname van de huidige situatie klaar hebben. Daarna volgen verdiepende interviews en onderzoek om de oorzaken te achterhalen.

Uitvinden waar mijn klant wakker van ligt

Wat ik uit dit onderzoek wil halen is een beeld van waar gemeenten tegenaanlopen, en wat EIFFEL daarin kan betekenen. Bijvoorbeeld goede dashboards maken om de 17 afgesproken doelstellingen voor de gemeenten inzichtelijk te krijgen. De eigen CO2-footprint in beeld brengen. Bepalen welk effect je terugziet van het geld dat wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, bijvoorbeeld via subsidieregelingen. Of adviseren op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Met andere woorden: waar ligt mijn klant wakker van en hoe kunnen wij bij helpen? Hoe kunnen we onze bestaande dienstverlening toespitsen op deze casuïstiek?

Ik vind het gaaf dat EIFFEL een brede dienstverlening heeft, met onderdelen die elkaar versterken. En dat je daarbinnen heel veel ruimte hebt om je eigen pad en interesses te volgen. Ik ben jurist, maar heb ook als interim hoofd bedrijfsvoering gewerkt, een subsidieafdeling opgezet en financiële administraties samengevoegd. Alles kan, zolang je zelf aangeeft waar je interesse ligt en wat je wilt doen.

‘De Eiffelaar’

EIFFEL is van oorsprong een familiebedrijf en is nog steeds zeer betrokken bij jou als medewerker. De mensen kennen elkaar, ook de directie. Dat geeft mij een warm gevoel. ‘De Eiffelaar’ is een bepaald type mens: een zelfstarter, een doorpakker die verder kijkt dan de vraag, ambitie heeft, en vriendelijk en betrokken is. Bij andere adviesbureaus krijg je vaak wel een mooi rapport, maar dan? Bij EIFFEL nemen we de klant bij de hand en helpen met advies én implementatie van die andere manier van werken. Vanuit de werkvloer is onze dienstverlening gegroeid naar advisering. Daarom kunnen we zo goed de vertaalslag maken.

Voor mij waren dit de redenen om destijds bewust voor EIFFEL te kiezen.