De uitdaging

SOx staat voor Sarbanes-Oxley, een in 2002 ingevoerde wet als reactie op de falende interne en externe controles van organisaties op de Amerikaanse Beurs. De wet stelt tal van regels die betrekking hebben op het bestuur van organisaties en de financiële verslaglegging van die organisaties. Als antwoord op deze wet hebben veel finance afdelingen de ambitie om te verschuiven van control naar business control. Zo ook onze opdrachtgever binnen de financiële sector. Naar aanleiding van een aantal bevindingen en tekortkomingen in het primaire proces, heeft onze opdrachtgever een programma geïnitieerd. Met als doel: het structureel verbeteren van het primaire proces als de omgeving van de interne beheersing.

De rol van EIFFEL

De implementatie en operationalisatie van het programma neemt veel tijd in beslag. De verwachting is dan ook dat de effectiviteit van de processen en interne beheersing dit jaar niet zal afwijken van de situatie vorig jaar. Maar om als organisatie te blijven voortbestaan, is de ‘licence to operate’ van belang. Dit jaar staat daarom in het teken van het veiligstellen van deze licentie. Hiervoor zal een steekproef/kwaliteitscontrole nodig zijn met als doel om eind 2019 het ‘In Control Statement’ te krijgen. Hiervoor heeft de opdrachtgever onze hulp ingeschakeld. EIFFEL heeft toegezegd om de opdrachtgever te helpen met het inhalen van achterstanden en simultaan het verbeteren van het primaire proces.

Jouw rol

Om dit te realiseren gaan we aan de slag met het realiseren van de SOx compliance en het toepassen van een dynamische cyclus voor het verbeteren van het internal control proces. Als trainee of professional bij EIFFEL draag je hier je steentje aan bij. Jouw rol wordt uitgevoerd in een medior/junior constructie (de medior begeleidt de junior). De werkzaamheden bestaan enerzijds uit het uitvoeren van testwerkzaamheden om vast te stellen of de controls effectief hebben gewerkt. Anderzijds voer je controlewerkzaamheden uit om na te gaan of geadministreerde voorzieningen juist en volledig zijn. Deze werkzaamheden hebben betrekking op:

  • Juiste en volledige opvoer obligo
  • Juiste en volledige registratie van renteverlengingen
  • Juistheid Long Quality Classification
  • Juistheid/volledigheid opgevoerde zekerheden
  • Juistheid vastgelegde kasstromen

Alles wat jouw rol betreft heeft als doel om aan het einde van het jaar het ‘In Control Statement’ te verkrijgen. Een uitdagende rol die jouw carrière vleugels geeft.

Meer weten? Neem contact op met Jihane En-Nali (06-26564526, jennali@eiffel.nl) of Leonie Westerbeek-Lemmen (06-45702680, lwesterbeek@eiffel.nl)

Traineeship bij EIFFEL

Naast je werk bij de opdrachtgever, start jouw tweejarig talentenprogramma. Het eerste half jaar staat in het teken van de persoonlijke ontwikkeling op vaardigheden, vitaliteit en vakkennis. Daarna promoveer je tot professional. In de 1,5 jaar die daarop volgen, kom je vier keer samen met je traineegroep voor intervisie op jouw carrièrepad.

Meer weten

Neem contact op met

Vince de Groot
Recruiter
Mirjam Steuten
Recruiter

Op de hoogte blijven over jobs en events?